Kurs/foredrag – Mindfulness i bedriften!

Stress at work

Ønsker du mindre stress i din bedrift?

Hold et mindfulness kurs i din bedrift!

helgekurs?

kveldsseminar?

foredrag?

Tilpasses bedriftens ønsker/behov. Holdes gjerne i egnede lokaler i din bedrift.