Mindfulness Spørreskjema (FFMQ)

Hvor mindful er du? Ta en test!

Dette spørreskjemaet bygger på “Five Facet Mindfulness Questionnare”, og måler 5 forskjellige dimensjoner/egenskaper som hver er en del av det å være mindful:

  • Observere/legge merke til/være oppmerksom på sansefornemmelser (dvs syn, hørsel, lukt, smak, berøring, etc), tanker og følelser – din evne til å være tilstede, oppmerksom og observant på sansefornemmelser (indre verden og verden omkring), tanker, og følelser
  • Beskrive/sette merkelapp med ord – din evne til å erkjenne/være klar over dine tanker, følelser, erfaringer, forventninger m.m., og kunne beskrive disse med ord 
  • Være oppmerksomt til stede/holde fokus/unngå distraksjoner – din evne til å holde fokus, holde oppmerksomheten på det du gjør og unngå distraksjoner 
  • Å ha en ikke-dømmende holdning – din evne til å oppleve/erfare situasjoner, tanker, følelser med en objektiv holdning, uten å (be)dømme dem som “god – dårlig”, “rett – galt”
  • Å reagere automatisk eller ikke – din evne til å oppleve dine følelser/emosjoner uten automatisk å reagere (spontant, på “autopiloten”). Å være rolig og objektiv selv når du har vanskelige tanker eller ubehagelige sansefornemmelser/opplevelser

Ved  å svare på spørsmålene, får du en pekepinn på hvor din “mindfulness-evne” er for øyeblikket. Det er ingen “gode” eller “dårlige” svar, ingen “riktig” eller “gal” vurdering – vi befinner oss alle på forskjellige steder i disse dimensjonene/egenskapene!

Fyll ut skjemaet og send inn, så får du en tilbakemelding med kommentarer og råd – innen 24 timer.

Dine svar blir ikke lagret på websiden, slik at du må fylle ut og sende inn skjemaet uten å lukke websiden underveis. Når du sender inn skjemaet til MestreStress for tilbakemelding, behandles dine svar konfidensielt, og svarene slettes ved endt korrespondanse med minde noe annet er avtalt. 

Referanse: Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self- report assessment methods to explore facets of mindfulness