Hvor mindful er jeg?

Mindfulness Spørreskjema (FFMQ)

Det er 39 spørsmål. Du bruker ca 10min på å svare. Svar med å velge ett tall fra 1 – 5 (se forklaringen under) der valget ditt stemmer best for deg akkurat nå. Det anbefales å ikke bruke mye tid på å fundere på hvert spørsmål – svar det som intuitivt passer for deg i øyeblikket.

Det er best å svare på alle spørsmål for gi sikrest analyse.

Ikke lukk skjemaet før du er ferdig med å fylle ut, og har sendt inn, da dataene ikke lagres på websiden. Husk å trykk “SEND INN” når du har svart på alle spørsmålene.

1

2

3

4

5

nesten aldri sjeldent av og til ofte nesten alltid
Fyll inn epost, og bekreft i neste felt...

Ønsker du tilbakemelding med kommentarer og råd, må du sende inn skjemaet (trykk Send inn...). Dine svar blir ikke lagret her!