Hva er MBSR (Mindfulness-basert Stress Reduksjon)?

…1979 og Jon Kabat-Zinn…

MBSR er et 8 ukers program i stressreduksjon. Det er basert på forskjellige metoder hvorav mindfulness/oppmerksomt nærvær er den viktigste faktoren.

MBSR programmet ble utformet i 1979 av Dr. Jon Kabat-Zinn og hans kolleger fra Stress Reduction Clinic, University of Massachusetts, Massachusetts, USA. Kurset er til nå holdt for over 20 000 deltagere bare ved dette universitet. Det er nå også utdanninger i flere europeiske land, deriblant Norge, i regi av NTNU og IMA (Institute for Mindfulness-Based Approaches)

MBSR kurset er det eldste og mest utbredte programmet for stressreduksjon i verden, samtidig som det er akademisk og medisinsk basert.

Jon Kabat-Zinn

…bevisst tilstede…

Oppmerksomt nærvær er å være bevisst tilstede med en vennlig, ikke-dømmende og aksepterende holdning til det som skjer i øyeblikket. Forskning har vist at denne holdningen har positive følger for personlig velvære og mestringsevne for mennesker i alle aldre, også barn og unge. Systematisk trening i oppmerksomt nærvær kan føre til redusert stress og økt livskvalitet både for mennesker med smerter, kroniske sykdommer, psykiske plager, og for folk flest. Det er derfor økende interesse for oppmerksomt nærvær innenfor helsefag, utdanning og arbeidsliv.

MBSR er detaljert beskrevet i Jon Kabat-Zinns bestselgende bok: “Full Catastrophy Living” som ble utgitt i 1991, med ny og revidert utgave i 2013. Boken er oversatt og utgitt på norsk i 2015, “Livets Katastrofer”.

…studier og dokumentasjon…

Et betydelig antall studier underbygger effekten av MBSR-programmet. Studiene dokumenterer overbevisende at et høyt antall kursdeltagere erfarer ett eller flere av følgende resultater:

  • færre psykiske og psykosomatiske symptomer

  • økt evne til å effektivt håndtere stressende situasjoner

  • økt evne til å slappe av

  • voksende selvtillit og kapasitet til å godta seg selv

  • økt vitalitet

…ukentlige samlinger i 8 uker…

Kurset går over 8 uker med en ukentlig samling på 2,5 timer, samt en heldagssamling (6-7 timer) lørdagen mellom 6. og 7. kurskveld. Hver kurskveld har et sentralt tema relatert til stress og stressmestring. En viktig del av kurset er egenpraksis, og deltakerne får veiledning/opplæring i forskjellige teknikker. Kurset er gruppebasert (maks 12 deltakere per gruppe), og en essensiell del av læringen underveis er grunnet i deling av erfaringer, gruppediskusjoner, o.l. Deltakerne oppfordres til å være aktive og dele av egne erfaringer.

Kursavgiften dekker ialt 27 kurstimer (8 kurskvelder samt heldagssamling), en individuell forsamtale (30min) ca 2 uker før kursstart, lydspor til øvelser/egenpraksis, kursmanual, frukt/te på samlingene, og en individuell oppfølgingssamtale ca 6 uker etter endt kurs.