• Per-Einar Binder, Berglijot Gjelsvik, Even Halland og Jon Vøllestad (2014): Mindfulness i psykologisk behandling, Universitetsforlaget, Oslo.
  • Jon Kabat-Zinn (2008): Akkurat nå – bevisst tilstedeværelse i hverdagen. Arneberg forlag.
  • Jon Kabat-Zinn & Mark G. Williams (eds) (2013): Mindfulness – diverse perspectives on its meaning, origins and applications. Routledge, New York.
  • Steven Hayes (2015): Slutt å gruble, begynn å leve. Arneberg forlag.
  • James D. Herbert, & Evan M Forman (eds) (2011): Acceptance and mindfulness in cognitive behavior therapy – understanding and applying the new therapies. Jon Wiley & Sons, New Jersey.