Få mer informasjon:
Feltene merket * er obligatoriske
Epost må bekreftes i neste felt!
Navn på bedriften, institusjonen.

Mer info:

MestreStress har adresse Tromsø. Jeg tilbyr kurs primært i Tromsø, men kan etter nærmere avtale holde kurs også andre steder i NordNorge.

Kurslokaler leies bl.a på St-Elisabeth Helsehus. Kurs kan også holdes i egnede lokaler i din bedrift eller på ditt arbeidssted.

Alle henvendelser besvares raskest mulig og innen 24 timer, eller på mandagen dersom henvendelsen kommer i helgen. Skriv gjerne inn et tlf.nr du kan nåes på, så kontaktes du raskt og direkte!

Epost: post@mestrestress.no

Tlf.nr: (+47) 99046610

Org.nr.: 981727436