mestre•stress

– et tilbud til mennesker i ulike og unike livssituasjoner, som en hjelp til å:

  • takle stress i hverdagen
  • bevisstgjøre ens egne vanemessige tanker og mønstre
  • håndtere vanskelige situasjoner i hverdagen og livet
  • dempe plager med angst og/eller tilbakevendende depressiv følelse
  • øke ens evne til å konsentrere seg og unngå distraksjoner
  • øke ens evne til selv å påvirke eget liv, helse, og relasjoner i positiv retning
  • øke ens psykiske og fysiske velvære

Kursene legger tilrette for erfaringsbasert kunnskap, økt bevisstgjøring, og økt egenomsorg. Det er også vektlagt bakenforliggende teori, filosofi og moderne vitenskap om mindfulness/oppmerksomt nærvær.

mestre•stress ønsker å spre kunnskap om, og stimulere til praktisering av mindfulness generelt i befolkningen.

Bilde av kursleder

mestre•stress

eies og drives av Einar Fosse. Han er pensjonert lege, utdannet ved Universitetet i Tromsø (1974-1980). Han har arbeidet i klinikken tilsammen 35 år, hovedsaklig i allmennpraksis (Spesialist i allmennmedisin). Han har 10 års erfaring ved nevrologisk avdeling, UNN, i tillegg til undervisningserfaring som universitetslektor for medisinstudenter ved UiT.

Han har praktisert mindfulness fra 2012, og tok i 2013 Instruktørutdanning i Oppmerksomhetstrening (OT) ved Scandinavian Centre of Awareness Training, (Prof.dr.med Andries Kroese). I 2016-2017 gjennomførte han utdanningen MBSR-MBCT Teacher Training ved NTNU, i regi av Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA). Han er fra juni 2017 sertifisert MBSR-MBCT Teacher etter internasjonalt godkjente kriterier.

Han følger Anbefalinger for god undervisningspraksis i nærværsbasert undervisning og kurs.

Han er medlem av Den norske legeforening (Dnlf), Mindfulness Norge (NFON), samt Norsk Forening for Mindfulness-lærere MBSR/MBCT.